ദുഖും തുറമുഖം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

ഒമാന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ നിർണ്ണായക പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ദുഖും തുറമുഖം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുറമുഖത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം സുൽത്താന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയും ഉപപ്രധാന മന്ത്രിയുമായ സയ്യിദ് അസദ് ബിൻ താരിഖ് അൽ സഈദ് നിർവഹിച്ചു.ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചരക്ക് കപ്പലുകളെ പോലും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൻ കണ്ടൈയിനർ ക്രയിനുകളും ബ്രിഡ്ജ് ക്രയിനുകളും ദുഖും തുറമുഖത്തിൻറെ പ്രത്യേകതയാണ്
ബെൽജിയം രാജാവ് ഫിലിപ്പ് ലിയോപോൾഡ് ലൂയിസ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.

ചരക്ക് നീക്കം വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിൻറെ ഭാഗമായി ദുകം തുറമുഖത്ത് അടുത്തിടെ കൂടുതൽ ക്രെയിനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നതിനും ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സൗകര്യപ്രദമാകുന്ന വിവിധ ക്രെയിനുകളാണ് തുറമുഖത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. തുറമുഖത്തെ ബഹുമുഖ സംവിധാനങ്ങളോടെയുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് സെൻററായി വളർത്തുന്നതിൻറെ ഭാഗാമായാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കുന്നത്.