സുൽത്താൻ ഖബൂസ് സ്ട്രീറ്റിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി

മസ്ക്കറ്റിലെ സുൽത്താൻ ഖബൂസ് സ്ട്രീറ്റിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് വൈകിട്ട് മുതൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച (മാർച്ച് 6) വരെ ഇതിലൂടെയുള്ള വാഹനഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. അൽ മവേല പാലത്തിന് ശേഷം അൽ സഹ്വ ടവറിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ് നിയന്ത്രണമുള്ളത്. റോഡിന്റെ തകരാറിലായ ഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രികർ ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മസ്കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു.