304 തടവുകാർക്ക് സുൽത്താൻ മോചനം അനുവദിച്ചു

വിശുദ്ധ ഈദ് ദിനത്തിൽ ഒമാനിലെ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന 304 തടവുകാർക്ക് സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് മാപ്പ് അനുവദിച്ചു. ഇതോടെ ഇവർ ജയിൽ മോചിതരാകും. 108 വിദേശികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗുരുതരമല്ലാത്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുന്നവർക്കും, അവരുടെ കുടുംബാഗങ്ങൾക്കും സുൽത്താന്റെ ഈ
തീരുമാനം പുതിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് നൽകുന്നത്. രാജ്യത്ത് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഏതൊരു കുറ്റവാളിക്കും ഇളവ് അനുവദിക്കാനുള്ള അധികാരം രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരിയായ സുൽത്താന് ഉണ്ട്.