2021ൽ ഒമാനിലെ 521 രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് അതോറിറ്റി

മസ്‌കത്ത്: 2021ൽ ഒമാനിലെ 521 രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി സിഡിഎഎ. 2021-ൽ മുങ്ങിമരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് 521 പേരെ രക്ഷിക്കാൻ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് അതോറിറ്റി (സിഡിഎഎ) യ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.

താഴ്‌വരകൾ, അണക്കെട്ടുകൾ, കുളങ്ങൾ, നീരുറവകൾ, കിണറുകൾ, ബീച്ചുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജലരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രത്യേക സംഘങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് അതോറിറ്റി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. സംഭവ സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ഥലവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് രക്ഷ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതെന്ന് മേജർ ടാഖ, മിർബത്ത് സിവിൽ ഡിഫൻസ് സെൻട്രൽ ഓഫീസർ ഫൈസൽ ബിൻ ഹമദ് ബെയ്റ്റ് ഫാദൽ പറഞ്ഞു.

ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നീരുറവകൾ, എത്തിച്ചേരാൻ പ്രയാസമുള്ള നീരുറവകളുടെ സ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ നീന്തലിന് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തുക്കളും സംരക്ഷിക്കാൻ CDAA അതിന്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും കഴിവുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പൊതു സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക, പ്രകൃതി, വ്യാവസായിക ദുരന്തങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യതകളും അവയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക, സിവിൽ ഡിഫൻസ്, ആംബുലൻസ് ജോലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളും നടപടിക്രമങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.