അൽ നജാഹ്-IV: 13 ദിവസത്തെ ഇന്ത്യ-ഒമാൻ സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം രാജസ്ഥാനിൽ സമാപിച്ചു

ബിക്കാനീർ: തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രാദേശിക സുരക്ഷ, സമാധാന പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഇൻഡോ-ഒമാൻ സംയുക്ത പരിശീലന അഭ്യാസമായ ‘അൽ നജാഹ്-IV’ ന്റെ നാലാം പതിപ്പ് ശനിയാഴ്ച ബിക്കാനീറിലെ മഹാജൻ ഫീൽഡ് ഫയറിംഗ് റേഞ്ചിൽ സമാപിച്ചു.

ജൂലൈ 31 ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ റോയൽ ആർമി ഓഫ് ഒമാൻ, ഓഗസ്റ്റ് 1 ന് അഭ്യാസം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു, അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള 60 ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ 18 യന്ത്രവൽകൃത ഇൻഫൻട്രി ബറ്റാലിയനും പങ്കെടുത്തു. ഗംഭീരമായ സമാപന ചടങ്ങ് അഭ്യാസത്തിന്റെ സമാപനം കുറിച്ചു. ഇരു സേനകൾക്കും തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ അനുയോജ്യമായ വേദിയാണ് ഈ അഭ്യാസം ഒരുക്കിയതെന്ന് ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചടങ്ങിനിടെ പറഞ്ഞു