ക്യാൻസർ ട്യൂമറിന്റെ 3-ഡി സെല്ലുലാർ എൻവയോൺമെന്റ് നിർമ്മിച്ച് ഒമാനി ഗവേഷക

മസ്‌കറ്റ്: മനുഷ്യശരീരത്തിലെ കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ജൈവ-രാസ അന്തരീക്ഷത്തെ അനുകരിക്കുന്ന 3-ഡി ലാബ് സെല്ലുലാർ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മാതൃക നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഒമാനി ഗവേഷകയായ ഡോ.നൂറ റസൂൽ ബക്ഷ് അൽ ബലൂഷി വ്യക്തമായ ഫലത്തിലെത്തി.

ക്യാൻസറിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിലവിലെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പരിതസ്ഥിതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവ് പുതുക്കാനും ഗവേഷണം സഹായിക്കുമെന്ന് ഡോ.നൂറ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലാബ് ഓർഗാനിസുകൾക്കും പിന്നീട് രോഗികൾക്കും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അടുത്ത ഉയർന്ന ചിലവിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് കാൻസർ തെറാപ്പി മരുന്നുകൾ പരീക്ഷിക്കാനും അവയുടെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പിക്കാനും ഈ ചെലവ് കുറഞ്ഞ സെല്ലുലാർ ഡൊമെയ്‌ൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും അവയുടെ വളർച്ചയുടെയും വ്യാപനത്തിന്റെയും വേഗതയും അവയുടെ ഉപവിഭാഗവും മനസ്സിലാക്കാൻ പഠനഫലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഡോ.നൂറ വിശദീകരിച്ചു.

അത്തരം സെല്ലുലാർ ഡൊമെയ്‌നുകളുടെ വികസനം, കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ ഒന്നിലധികം, വേരിയബിൾ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു പുറമേ, ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള കാൻസർ ചികിത്സ മരുന്നുകളുടെ ഉത്പാദനം ത്വരിതപ്പെടുത്തും.

ഡോ. നൂറയുടെ ഗവേഷണത്തിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം, ഇന്നൊവേഷൻ മന്ത്രാലയം, ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം, മെൽബൺ റോയൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (RMIT), ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഡീക്കിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി.