ഒമാനിൽ ഉപയോഗിച്ച ടയറുകൾ വിറ്റതിന് വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ റെയ്ഡ്

മസ്‌കത്ത്: സൗത്ത് അൽ ഷർഖിയ ഗവർണറേറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച ടയറുകൾ വിറ്റതിന് വാണിജ്യ സ്ഥാപനം ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി (സിപിഎ) റെയ്ഡ് ചെയ്തു.

“സൗത്ത് അൽ ഷർഖിയ ഗവർണറേറ്റിലെ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച ടയറുകൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വാണിജ്യ സ്ഥാപനം പിടിച്ചെടുത്തു” ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി (സിപിഎ) പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.