ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു

മസ്‌കറ്റ്: ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളെ (SDGs 2030) സംബന്ധിച്ച രണ്ടാമത്തെ സ്വമേധയാ ദേശീയ അവലോകനത്തിന്റെ കരട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ സെമിനാർ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിച്ചു.

സാമ്പത്തിക മന്ത്രി ഡോ.സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അൽ സഖ്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് സഘടിപ്പിച്ചത്.

എസ്ഡിജി 2030 കൈവരിക്കുന്നതിലെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ പങ്കാളികളുമായുള്ള സഹകരണവും സംയോജനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ചട്ടക്കൂടിലാണ് സെമിനാർ വരുന്നതെന്ന് അൽ സഖ്രി പറഞ്ഞു.

2019-ൽ ഒമാൻ ആദ്യമായി സ്വമേധയാ ദേശീയ അവലോകനം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം SDG-കൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായി സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഡോ. നാസർ റാഷിദ് അൽ മവാലി പറഞ്ഞു.

ദേശീയ നയങ്ങൾ, സംരംഭങ്ങൾ, പരിപാടികൾ എന്നിവയുമായി SDG-കളെ സംയോജിപ്പിച്ച് 2030-ഓടെ SDG-കൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാധ്യതയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ ഒമാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അൽ മവാലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എസ്ഡിജികൾ 2030 പഞ്ചവത്സര വികസന പദ്ധതികളുടെയും ഒമാൻ വിഷൻ 2040ന്റെയും പ്രധാന ഘടകമായി മാറിയെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2023 ലെ യുഎൻ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിൽ (ഇക്കോസോക്ക്) സെഷനിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സന്നദ്ധ ദേശീയ അവലോകനത്തിന്റെ കരട് തയ്യാറാക്കാൻ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒമാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് അൽ മവാലി പറഞ്ഞു.

പഞ്ചവത്സര വികസന പദ്ധതിയുടെ ഡയറക്ടറും സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയത്തിലെ വികസന ഡയറക്ടറുമായ ഇൻതിസാർ അബ്ദുല്ല അൽ വാഹിബി 2030 ലെ എസ്ഡിജികൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവതരണം നടത്തി.

സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ, ശൂറ കൗൺസിൽ, സർക്കാർ യൂണിറ്റുകൾ, സ്വകാര്യമേഖല, സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ (എൻജിഒകൾ), കൂടാതെ ബന്ധപ്പെട്ട അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികൾ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു.