പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനം: സുൽത്താന്റെ സായുധ സേനാ മ്യൂസിയം സന്ദർശകർക്കായി തുറക്കും

മസ്‌കറ്റ്: സുൽത്താന്റെ ആംഡ് ഫോഴ്‌സ് (SAF) മ്യൂസിയം എല്ലാ സന്ദർശകർക്കും പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കുമായി  ഒക്ടോബർ 9 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 വരെ തുറന്നിരിക്കും.

“ഹിജ്റ 1444-ൽ പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, സുൽത്താന്റെ സായുധ സേനാ മ്യൂസിയത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ താൽപ്പര്യാർത്ഥം, ഒമാനി പൈതൃകങ്ങൾ ബഹുമാന്യരായ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കും. മ്യൂസിയം എല്ലാ സന്ദർശകർക്കും പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കുമായി ഞായറാഴ്ചയും ഈ ഒക്ടോബർ മുതൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 വരെ തുറന്നിരിക്കും.” പ്രതിരോധമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

2022 ഒക്‌ടോബർ 9 ഞായറാഴ്ച, മുഹമ്മദ് നബി (സ)യുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണപരമായ ഉപകരണങ്ങളുടെയും മറ്റ് നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാർക്ക് ഔദ്യോഗിക അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു.