ഐഡി കാർഡ് വിതരണം ഒമാനിൽ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു

മസ്‌കറ്റ്: മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2022 ഡിസംബർ 18, 25 തീയതികളിൽ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിതരണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് (ആർഒപി) അറിയിച്ചു.

“മൂന്നാം ടേമിലേക്കുള്ള മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലുകളിലെ അംഗങ്ങൾക്കായുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് നഷ്‌ടമായ ഐഡി കാർഡ് നൽകൽ, പുതുക്കൽ, മാറ്റിവാങ്ങൽ എന്നിവ ഞായറാഴ്ച നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് എല്ലാ പൗരന്മാരോടും അറിയിച്ചു. 2022 ഡിസംബർ 18, ഒമാനിന് പുറത്തുള്ള പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോളിംഗും ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിലെ പൗരന്മാർക്ക് 2022 ഡിസംബർ 25 ഞായറാഴ്ച പോളിംഗും നടത്തുമെന്നും ആർഒപി പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

കൂടാതെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് പാസ്‌പോർട്ടും സിവിൽ സ്റ്റാറ്റസും മറ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം തുടരുമെന്നും ആർഒപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.