ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി നിരവധി സേവനങ്ങളൊരുക്കി ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റ്

മസ്‌കറ്റ്: ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റ് നിരവധി സേവനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളുമാണ് നൽകുന്നത്. “വികലാംഗർക്കുള്ള സേവനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും” എന്ന ഗൈഡ് സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി. ഗൈഡിൽ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ നൽകുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം സ്വകാര്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പുനരധിവാസ സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും വികലാംഗർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്നതിനുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വികലാംഗർക്ക് കാർ പാർക്കിംഗ് പെർമിറ്റ് നൽകൽ, പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കും മെഡിക്കൽ അവസ്ഥകൾ, കൃത്രിമ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു പുറമേ വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കായി പ്ലേ കോർണറുകളും അനുവദിക്കുന്നു.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം, ഇന്നൊവേഷൻ മന്ത്രാലയം അവർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അവരെ ഒമാനി ഇതര തൊഴിലാളികളെ (ഗാർഹിക തൊഴിലാളി, നാനി, സ്വകാര്യ ഡ്രൈവർ, നഴ്സ്, ഹോം ഹെൽത്ത് അസിസ്റ്റന്റ്) റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു.

ഈ സേവനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തിയെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ, സർക്കാർ ഭൂമിയുടെ വില, അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്നിവ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ വികലാംഗരായവരെ ഭവന, നഗരാസൂത്രണ മന്ത്രാലയം ഒഴിവാക്കുന്നു.

വികലാംഗർക്ക് ചികിത്സയും പുനരധിവാസ സേവനങ്ങളും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നൽകുന്നു. മസാറ ഹോസ്പിറ്റൽ, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ശ്വസന പരിചരണ സേവനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു.

റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് തങ്ങളുടെ സേവന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ റോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വികലാംഗർക്ക് ഒഴിവാക്കലുകൾ നൽകാനും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഐഡി കാർഡ് നൽകാനും പുതുക്കാനും നടപടി ക്രമങ്ങൾ അനുവദിക്കാനും സഹായം ആവശ്യമുള്ള കേസുകൾക്ക് വീൽചെയറുകൾ നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു. സിവിൽ സർവീസ്, പാസ്‌പോർട്ട്, റെസിഡൻസി എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള അവരുടെ സന്ദർശന വേളയിലും, സ്വകാര്യ ലൈറ്റ് വെഹിക്കിളുകളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ, പുതുക്കൽ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൈമാറ്റം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫീസിൽ നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വർഷിക വരുമാനം 35ഒമാൻ റിയാൽ കവിയരുതെന്നതാണ് അടിസ്ഥാനമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവരുടെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന ഏഴ് കിലോഗ്രാം കൈയെഴുത്തുപ്രതികളും പ്രത്യേക സാമഗ്രികളും അയയ്‌ക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ് അടയ്‌ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടതും അംഗീകൃതവുമായ അധികാരികളെ ഒമാൻ പോസ്റ്റ് കമ്പനി ഒഴിവാക്കുന്നു.

ഒമാൻ നാഷണൽ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കമ്പനി (Mwasalat) കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് കമ്പനിയുടെ ബസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നഗരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള എല്ലാ ലൈനുകളിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ സൗജന്യ കാർഡുകൾ നൽകുന്നു, കൂടാതെ വികലാംഗരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സവിശേഷതകളുള്ള ബസുകളും ഒരുക്കുന്നു.