ജോയ്ആലുക്കാസിന്റെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫർ ; 250 റിയാലിന് സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ 5 റിയാലിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ നേടാം

ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് ജോയ്ആലുക്കാസിൽ പ്രത്യേക ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒക്ടോബർ 29 മുതൽ നവംബർ 2 വരെ 250 റിയാലിന് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ 5 റിയാലിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ നേടാം. 250 റിയാലിന് മുകളിൽ ഡയമണ്ട്, പോൾകി, പേൾ എന്നിവ വാങ്ങുമ്പോൾ 20 റിയാലിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ നേടാം. നവംബർ 6 വരെ 10 % അഡ്വാൻസ് നൽകി ഗോൾഡ് റേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനും സ്വന്തമാക്കാം. യു എ ഇ യിലെ എല്ലാ ഔട്ലറ്റുകളിലും സിൽവർ കോയിനുകൾ ലഭ്യമാണ്.

ഈ ദീപാവലി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വർണ്ണം വാങ്ങാൻ ഉചിതമായ അവസരമാണെന്നും സ്വയം ഉപയോഗിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനം നൽകി സന്തോഷിക്കാനും ‘ഫെസ്റ്റീവ് ക്യാഷ് ബാക്ക്’ ഓഫർ ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും ജോയ്ആലുക്കാസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജോൺ പോൾ ആലുക്കാസ് പറഞ്ഞു