ദാഖ്ലിയയിൽ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് നടത്തിയ ഡ്രൈവറെ റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

മസ്‌കറ്റ് – ദാഖ്ലിയയിലെ പൊതുവഴിയിൽ തന്റെ ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും അപകടത്തിലാക്കുന്ന വിധം വാഹനമോടിച്ച ഡ്രൈവറെ റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് (ആർ‌ഒ‌പി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഒരു വാഹന ഡ്രൈവർ തന്റെ ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും അപകടത്തിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വാഹനമോടിക്കുന്നയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ROP പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ട്രാഫിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വരികയാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.