ആഗോള നിക്ഷേപ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഭൂപടത്തിൽ ഇടം നേടാനൊരുങ്ങി അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റ്

ഹൈമ: ആഗോള നിക്ഷേപ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഭൂപടത്തിൽ അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാന പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സവിശേഷമായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം കാരണം, അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റ് വലിയ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.

ഗവർണറേറ്റിൽ നടപ്പാക്കുന്ന വികസന പദ്ധതികൾ സേവനം, വിനോദം, ടൂറിസം മേഖലകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അൽ വുസ്ത ഗവർണർ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് മുസല്ലം അൽ കാത്തിരി പറഞ്ഞു.

അൽ ജാസിറിലെ വിലായത്തിലെ സുഖ്‌റ-ലക്‌ബി കടൽത്തീരം, ദുക്മിലെ വിലായത്തിലെ റാസ് മദാർക്ക, മഹൗട്ടിലെ വിലായത്തിലെ ഷാന്ന, പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പാർക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെ ഗവർണറേറ്റിന് മറ്റ് പ്രോജക്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അൽ കാത്തിരി പറഞ്ഞു. ഹൈമ കടൽത്തീരം നിരവധി പദ്ധതികൾക്ക് ഇടം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇൻ്റേണൽ ഹൈവേകൾ, മഹൗട്ട് കടൽത്തീരം, ദുക്മിലെ വിലായത്തിലെ ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ, അൽ ജാസിറിൻ്റെ വിലായത്തിലെ റിമ മേഖല വികസന പദ്ധതി എന്നിവ അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്ന് അൽ കാത്തിരി അറിയിച്ചു.

അൽ വുസ്തയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക് 4 മുതൽ 6 മില്യൺ ഒമാൻ റിയാൽ വരെ ചിലവ് വരുമെന്നും ടൂറിസം വ്യവസായത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ പ്രാദേശിക ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.