ഒമാൻ എയറിന്റെ വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്

മസ്‌കറ്റ്: 2023 അവസാനത്തോടെ ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനിയുടെ അറ്റനഷ്ടം ഏകദേശം 36 ശതമാനം കുറയുകയും കമ്പനിയുടെ വരുമാനം ഏകദേശം 30 ശതമാനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഗതാഗത, വാർത്താവിനിമയ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രിയും ഒമാൻ എയർ ചെയർമാനുമായ സെയ്ദ് ബിൻ ഹമൂദ് അൽ മവാലി അറിയിച്ചു.

മസ്‌കറ്റ്-സലാല റൂട്ടിലെ ഇക്കോണമി ക്ലാസിലെ ഒമാനികൾക്കുള്ള മടക്കയാത്ര ടിക്കറ്റ് വർഷം മുഴുവനും വൺവേ ട്രിപ്പിന് 64 ഒമാൻ റിയാലും 35 ഒമാൻ റിയാലുമായി നിശ്ചയിക്കുമെന്നും ഫാൾ സീസണിലുടനീളം (റൗണ്ട് ട്രിപ്പ്) വില 54 ഒമാൻ റിയാലുമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഒമാൻ എയറിൻ്റെ പരിവർത്തന പദ്ധതിയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മൂന്നാമത്തെ മീഡിയ മീറ്റിംഗിൽ, 2023 മാർച്ച് മുതൽ ആരംഭിച്ച പരിവർത്തന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കിയതിനാലാണ് ഈ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.