ഒമാനിൽ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഇനി മുതൽ ഒരുവർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നീട്ടാം

വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ (മുൽക്കിയ) കാലാവധി ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നീട്ടാൻ അനുവാദം നൽകി റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ്. വർഷംതോറും പരിശോധന ആവശ്യമില്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക്, ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻഷുറൻസ് കാലാവധിയുണ്ടെങ്കിൽ ഉടമയുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്ന് ആ കാലാവധിയിലേക്കു നീട്ടി നൽകുന്നതായിരിക്കും.
ട്രാഫിക് നിയമത്തിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത് (61/2024) പോലീസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹസ്സൻ ബിൻ മുഹ്‌സിൻ അൽ ശറൈഖിയാണ് ഉത്തരവ്പുറപ്പെടുവിച്ചത്. തീരുമാനം ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

നേരത്തെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള മുൽക്കിയ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നൽകിയിരുന്നത്. അംഗീകൃത നയതന്ത്ര കോൺസുലാർ ബോഡികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്കും രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ആയിരുന്നു അനുവദിച്ചിരുന്നത്.