സുൽത്താൻ ഖബൂസ് സ്ട്രീറ്റിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി

മസ്ക്കറ്റ് ഗവർണറേറ്റിലെ പ്രധാന പാതയായ സുൽത്താൻ ഖബൂസ് സ്ട്രീറ്റിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് മുതൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരെ ഇതിലൂടെയുള്ള വാഹനഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. ബുർജ് അൽ സഹ്വ റൗണ്ട്എബൌട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ അൽ മവേല പാലത്തിന് ശേഷമാണ് നിയന്ത്രണമുള്ളത്. റോഡിന്റെ തകരാറിലായ ഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രികർ ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മസ്കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു.