ഒമാനിൽ നിന്നും കരമാർഗം യു. എ. ഇയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് കോവിഡ് പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമല്ല

ഒമാനിൽ നിന്നും കരമാർഗം യു. എ. ഇയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇനിമുതൽ കോവിഡ് പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമല്ല. പകരം രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയാകും. അതേ സമയം വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ യു. എ. ഇ അതിർത്തിയിൽ എത്തുന്നതിനും 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത പി. സി. ആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായും ഹാജരാക്കേണ്ടി വരും.