ഒമാനിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്

ഒമാനിൽ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അതി ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. സിവിൽ ഏവിയഷൻ അതോറിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മസ്ക്കറ്റ്, തെക്കൻ ബാത്തിന, അൽ ദാഖിലിയ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ ആണ് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളത്. മഴയ്ക്ക് പുറമെ ഇടിമിന്നലിനും, ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
പൊതു ജനങ്ങൾ കൃത്യമായ ജാഗ്രത ഉറപ്പു വരുത്തണം.