ഒമാനിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരും

സുൽത്താനേറ്റിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് ഒമാൻ മെട്രോളജി അറിയിച്ചു. വടക്കൻ ബാത്തിന, അൽ ബറൈമി ഗവർണറേറ്റുകളിലും അൽ ഹജ്ജർ പർവ്വതനിരകളുടെ സമീപ വിലായതുകളിലുമാണ് മഴയുണ്ടാകുക. മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ ഇടിമിന്നലുകൾക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ കൃത്യമായ ജാഗ്രത ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.