അൽ ജബൽ അൽ അഖ്ദർ ടൂറിസം ഫെസ്റ്റിവൽ സമാപനത്തിലേയ്ക്ക്

മസ്കത്ത്: ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ 27 വരെ നടന്ന അൽ ജബൽ അൽ അഖ്ദർ ടൂറിസം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമാപിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അൽ-ജബൽ അൽ-അഖ്ദർ ടൂറിസം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു, പരമ്പരാഗത വസ്ത്രം ധരിച്ച കുതിരകളുടെ പരേഡ്, കുതിര രൂപാന്തരീകരണ കലയുടെ അവതരണം, ചില കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സുഗന്ധ സസ്യ എണ്ണകൾ, തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള പ്രദർശനവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി, വിവിധ സായാഹ്ന പ്രകടനങ്ങളും ഗ്രീൻ മൗണ്ടൻ നടുവിൽ സാമ ഹോട്ടലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.