ഇന്റർനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ കോൺഫറൻസിൽ ഒമാൻ പങ്കെടുക്കുന്നു

മസ്‌കറ്റ്: ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ പ്രാഗിൽ ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ 28 വരെ ആരംഭിച്ച ഇന്റർനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ 26-ാമത് കോൺഫറൻസിൽ പൈതൃക, ടൂറിസം മന്ത്രാലയം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റ് പങ്കെടുക്കുന്നു.

“സാമ്പത്തികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ സുസ്ഥിരത, ഡിജിറ്റൽ, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി, കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡിംഗ്, നേതൃത്വവും മാനേജ്‌മെന്റും എന്നിവയുൾപ്പെടെ നാല് പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ‘The Power of Museums’ എന്ന വിഷയത്തെ സമ്മേളനം അഭിസംബോധന ചെയ്യും.” പൈതൃക ടൂറിസം മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മൂവായിരത്തിലധികം വിദഗ്ധരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഫറൻസിന് സാധിച്ചു. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് മ്യൂസിയം അംഗവും ലാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രാങ്കിൻസെൻസ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഡയറക്ടറുമായ ഒസാമ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ-റവാസ്, ബൈത്ത് അൽ-സുബൈറിൽ പ്രദർശനങ്ങളും ഡോക്യുമെന്റേഷനുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരനായ ഒമർ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ-മമാരി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.