ഒമാനിൽ ചെമ്മീൻ മത്സ്യബന്ധന സീസൺ നാളെ ആരംഭിക്കുന്നു

മസ്‌കറ്റ്: ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ തീരങ്ങളിൽ വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ മത്സ്യബന്ധന സീസൺ നവംബർ അവസാനം വരെ തുടരും. അൽ വുസ്ത, സൗത്ത് അൽ ശർഖിയ ഗവർണറേറ്റുകളിലും ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിലെ നിരവധി വിലായത്തുകളിലും ചെമ്മീൻ മത്സ്യബന്ധന സീസൺ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒമാനി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യവും മികച്ച സാമ്പത്തിക ലാഭവും കാരണം ചെമ്മീൻ പ്രധാന ക്രസ്റ്റേഷ്യനുകളിൽ ഒന്നാണ്.

2021 സീസണിൽ കരകൗശല മത്സ്യബന്ധനത്തിലൂടെ ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ മൊത്തം ഉൽപ്പാദനം 1,130 ടണ്ണിലെത്തി, അതിൽ 887 ടൺ അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റിലും 243 ടൺ സൗത്ത് അൽ ശർഖിയ ഗവർണറേറ്റിലും ഇറക്കി. ഇതിന്റെ കയറ്റുമതി 484 ടണ്ണിലെത്തി, 948,000 ഒമാൻ റിയാൽ അതിന്റെ മൂല്യം.