ഭാവിയിൽ വൈദ്യുതി തടസ്സം ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി ഒമാൻ

മസ്‌കത്ത്: സുൽത്താനേറ്റിലെ പല ഗവർണറേറ്റുകളിലും സാധാരണ ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ച അഭൂതപൂർവമായ വൈദ്യുതി മുടക്കത്തെ തുടർന്ന്, ഭാവിയിൽ ഇത്തരം തകരാർ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളുമായി വിദഗ്ധർ.

2026-ഓടെ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ വടക്കും തെക്കുമുള്ള രണ്ട് ശൃംഖലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പൊതുസേവന നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റിയുടെ ഏകകണ്ഠമായ അംഗീകാരം കണ്ടെത്തുന്നത്.

2026-ഓടെ ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ വടക്കും തെക്കുമുള്ള രണ്ട് വൈദ്യുതി സംവിധാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2023-ഓടെ പണി പൂർത്തിയാകും, രണ്ടാം ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പബ്ലിക് സർവീസസ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ഹിസ് എക്സലൻസി ഡോ. മൻസൂർ ബിൻ താലിബ് അൽ ഹിനായ് പറഞ്ഞു.

രണ്ട് പവർ നെറ്റ്‌വർക്കുകളും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ വൈദ്യുതി മുടക്കം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് നഫത്ത് റിന്യൂവബിൾ എനർജി കമ്പനി സിഇഒ എഞ്ചിനീയർ അബ്ദുല്ല ബിൻ നാസർ അൽ സഈദി പറഞ്ഞു.