12 പ്രധാന ഗവേഷണ പദ്ധതികൾക്ക് 60,000 ഒമാൻ റിയാലിലധികം ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നു

മസ്‌കറ്റ്: യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ടെക്‌നോളജി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സയൻസസ്-നിസ്‌വ (UTAS-Nizwa), 2021-22 ലെ 12 ഗവേഷണ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ, ഗവേഷണ, ഇന്നൊവേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരം നേടി. മൊത്തം 64,830 ഒമാൻ റിയാൽ ധനസഹായമാണ് നൽകുന്നത്.

“വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 62,581 ഒഎംആർ തുകയുള്ള ഒമ്പത് ഗവേഷണ പ്രോജക്ടുകളും ഒഎംആർ 2,250 ന് ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മൂന്ന് ഗവേഷണ പ്രോജക്ടുകളും ഈ ഫണ്ടിംഗ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ജീവനക്കാരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഇടയിൽ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഗവേഷണ അവബോധത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും യു‌ടി‌എ‌എസ്-നിസ്‌വയുടെ ഡീൻ ഡോ. ഹഫെദ് അൽ റഹ്ബി പറഞ്ഞു.

യു‌ടി‌എ‌എസ്-നിസ്‌വയിലെ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൺസൾട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് റിസർച്ച് ആൻഡ് കൺസൾട്ടൻസി കമ്മിറ്റി (ആർ‌സി‌സി) ആണ്.

ഓരോ അധ്യയന വർഷത്തിലും, ജീവനക്കാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമായി നിരവധി ഗവേഷണ പരിശീലന പരിപാടികളും ശിൽപശാലകളും RCC സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. MoHERI-BFP കോളുകളിൽ വർധിച്ച പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ ഒമാനി ജീവനക്കാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമായി എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് MoHERI ബ്ലോക്ക് ഫണ്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാം (MOHERI-BFP) ഓറിയന്റേഷൻ സെഷനുകൾ വർഷം തോറും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.