ഒമാനും യുഎഇയും തമ്മിൽ 16 കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു

മസ്കത്ത്: സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാനും യുഎഇയും (യുഎഇ) വിവിധ മേഖലകളിലായി 16 കരാറുകളിൽ ബുധനാഴ്ച അൽ ആലം പാലസിൽ വെച്ച് ഒപ്പുവച്ചു.

ഊർജ്ജം, ഗതാഗതം, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, സമുദ്ര ഗതാഗതം, സഹകരണം, നിക്ഷേപം എന്നീ മേഖലകളിലെ ധാരണാപത്രങ്ങൾ അൽ ആലം പാലസിൽ ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റുകളും ഒപ്പുവെച്ചതായി ഒമാൻ ന്യൂസ് ഏജൻസി (ഒഎൻഎ) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

സാംസ്കാരിക, യുവജന മേഖലകൾ, കാർഷിക, കന്നുകാലി, മത്സ്യബന്ധന സമ്പത്ത്, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം, നവീകരണം, തൊഴിൽ പരിശീലനം, വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും കൈമാറ്റം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, അനുബന്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവര കൈമാറ്റം എന്നിവയിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും കരാർ ഒപ്പുവച്ചതായി ഒഎൻഎ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.