ഒമാനി വനിതാ ദിനത്തിൽ മ്യൂസിക്കൽ കണ്സെർട്ടുമായി റോയൽ ഓപ്പറ ഹൗസ്

മസ്‌കറ്റ്: റോയൽ ഓപ്പറ ഹൗസ് മസ്‌കറ്റ് (ROHM) ഒക്‌ടോബർ 17-ന് ഒമാനി വനിതാ ദിനത്തിൽ മ്യുസിക്കൽ കൺസേർട് നടത്തുന്നു.

ഒമാനി വനിതാ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രേക്ഷകർക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വാർഷിക പരിപാടി, ഈ രാജ്യത്തും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്ത്രീകളുടെയും ആഘോഷത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒത്തുചേരാനുള്ള അവസരമാണ്.

റോയൽ ഒമാൻ സിംഫണി ഓർക്കസ്ട്രയിൽ ഇപ്പോൾ 30% സ്ത്രീകളാണ്, കൂടാതെ പരമ്പരാഗതമായി പുരുഷ സംഗീത വിഭാഗമായ നാടോടി സംഗീതത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഇടപഴകൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സംഗീതത്തിനും നാടോടിക്കഥകൾക്കുമുള്ള ആദ്യത്തെ റോയൽ എൻസെംബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു.

ഈ അവസരങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഇവന്റുകൾ, അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തിലുള്ള പിയാനിസ്റ്റായ റവാൻ ബെഹ്‌ബെഹാനി എന്ന പ്രത്യേക അതിഥി കലാകാരന്റെ പങ്കാളിത്തം കൂടിയാണ്.

രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത ശബ്ദങ്ങളും ലോക വേദിയിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രീയ സംഗീതവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംഗീതം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് കച്ചേരി പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.