ഒമാന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയും ഇടിമിന്നലും തുടരാൻ സാധ്യത

മസ്‌കത്ത്: മസ്‌കറ്റ്, സൗത്ത് അൽ ബത്തിന ഗവർണറേറ്റുകളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്‌ത തീവ്രതയിലുള്ള മഴ പെയ്തു. ശക്തമായ കാറ്റിനൊപ്പം ഇടിമിന്നലും പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് ഒമാൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

അതേസമയം ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിൽ ഇടിമിന്നലടക്കമുള്ള മഴ തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഒമാൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി, സൗത്ത് അൽ ഷർഖിയ, നോർത്ത് അൽ ഷർഖിയ, ദോഫാർ, അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റുകളുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ കാറ്റും സജീവമാണ്.

“സൗത്ത് അൽ ഷർഖിയ, നോർത്ത് ഷർഖിയ, ദോഫാർ, അൽ വുസ്ത, സൗത്ത് അൽ ബത്തിന, മസ്‌കറ്റ് ഗവർണറേറ്റുകളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടയ്‌ക്കിടെയുള്ള മഴയ്‌ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനൊപ്പം സജീവമായ കാറ്റും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒമാൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

മരുഭൂമികളിലും തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങളിലും മണൽ, പൊടിക്കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.