ഒമാനിലെ ടൂറിസം മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പുതിയ നിയമം

മസ്‌കത്ത്: ഒമാനിലെ ടൂറിസം മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പുതിയ നിയമം അവതരിപ്പിച്ചു. അതിവേഗം വളരുന്ന വ്യവസായം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് പുതിയ ടൂറിസം നിയമമെന്ന് പൈതൃക മന്ത്രി സലിം മുഹമ്മദ് അൽ മഹ്‌റൂഖി പറഞ്ഞു.

നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ തന്നെ തുടർച്ചയായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതെ ഈ മേഖലയുടെ തുടർച്ചയായ വളർച്ചയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാണ് നിയമം പുനർനിർമ്മിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ടൂറിസം നിയമം ഈ മേഖലയെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുന്നോട്ടുള്ള മാറ്റമാണെന്നും പ്രാദേശികമായും ആഗോളതലത്തിലും മത്സരാധിഷ്ഠിത ടൂറിസം മേഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിന്റെ സമീപനത്തിന് അനുസൃതമായി ബൈലോ രൂപീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ലോകത്തിലെ മുൻനിര സുസ്ഥിര വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ഒമാന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പുതിയ ടൂറിസം നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിന് പൈതൃക, ടൂറിസം മന്ത്രാലയം ഉചിതമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ടൂറിസം സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിയമോപകരണങ്ങൾ നൽകുന്ന അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളും 21 ലേഖനങ്ങളും ഈ നിയമത്തിലുണ്ടെന്നും അൽ മഹ്‌റൂഖി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.