ലഖ്‌നൗ-മസ്‌കറ്റ്-ലക്‌നൗ വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ്

മസ്‌കറ്റ്: എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് മാർച്ച് 15 മുതൽ ലഖ്‌നൗ-മസ്‌കറ്റ്-ലക്‌നൗ വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കും.

ഐഎക്‌സ് 0149 എന്ന വിമാനം മാർച്ച് 15ന് രാവിലെ 7.30ന് ലഖ്‌നൗ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് 9.35ന് മസ്‌കറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തും.

മടക്ക വിമാനം IX 0150 മസ്‌കറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് രാവിലെ 10:35 ന് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:30 ന് ലക്‌നൗവിൽ എത്തും. മാർച്ച് 30 വരെ ഈ ഷെഡ്യൂൾ തുടരും.

മാർച്ച് 31 മുതൽ, വിമാനം ലക്‌നൗ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് 21:30 ന് പുറപ്പെട്ട് 23:35 ന് മസ്‌കറ്റിൽ എത്തും, തിരികെ 1:25 ന് മസ്‌കറ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വിമാനം പുലർച്ചെ 6:20 ന് ലക്‌നൗവിൽ എത്തും.

വിമാന ടിക്കറ്റുകളുടെ വിൽപ്പന എയർലൈൻ വെബ്‌സൈറ്റിലും ഏജന്റ് പോർട്ടലുകൾ വഴിയും ആരംഭിച്ചു.