ഒമാനിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ബാഗേജുകൾക്ക് നിരക്കിളവ് പ്രഖ്യപിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ്

മസ്‌കത്ത്: ഒമാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് അധിക ബാഗേജുകൾക്ക് എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് നിരക്കിളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അധിക ബാഗേജിന് 45 ശതമാനം വരെയാണ് നിരക്കിളവ് പ്രഖ്യപിച്ചത്. മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാർച്ച് 30 വരെ ഈ ഇളവുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് അറിയിച്ചു.

അഞ്ച് കിലോ അധിക ബാഗേജിന് നേരത്തെ 16 റിയാലാണ് ഈടാക്കിയിരുന്നത്. നിലവിൽ നിരക്ക് ഒമ്പത് റിയാലായി കുറഞ്ഞു. 10 കിലോ അധിക ബാഗേജിന് 32 റിയാലിൽ നിന്ന് 18 റിയാലായും 15 കിലോ അധിക ബാഗേജിന് 52 റിയാലിൽ നിന്ന് 30 റിയാലായും കുറഞ്ഞു. അതേസമയം, ടിക്കറ്റിനോടൊപ്പമുള്ള ബാഗേജുകളുടെ നിരക്കുകൾ സാധാരണ നിലയിൽ തുടരും.