റുസൈൽ – ബിഡ്‌ബിഡ് റോഡ് ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്ന് നൽകി

മസ്‌കത്ത്: റുസൈൽ – ബിഡ്‌ബിഡ് റോഡ് ഗതാഗത, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി മന്ത്രാലയം (എംടിസിഐടി) തുറന്ന് നൽകി. മസ്‌കറ്റ് എക്‌സ്‌പ്രസ്‌വേയിലെ റുസൈൽ-നിസ്‌വ ഇൻ്റർചേഞ്ച് മുതൽ അൽ ഷർഖിയ വരെയുള്ളതാണ് ഈ പാത. ബിഡ്ബിഡിലെ വിലായത്ത് എക്സ്പ്രസ് വേ ഇൻ്റർചേഞ്ചിന് 27 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട്.

റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള സർവീസ് റോഡുകളും കാൽനട ക്രോസിംഗ് പാതകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അൽ-അംഖാത്ത് പട്ടണത്തിലെ ഫഞ്ച പാലം, ഗാല, അൽ-സിഹ് അൽ-അഹ്മർ റോഡുകളിൽ രണ്ട് പുതിയ ഇൻ്റർസെക്ഷനുകളുടെ നിർമ്മാണം, കൂടാതെ, ഫഞ്ച ഇൻ്റർചേഞ്ചും ബിഡ്ബിഡ് ഇൻ്റർചേഞ്ചും വീതികൂട്ടുകയും വാഡിയിൽ പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ കലുങ്കുകളുടെ നിർമ്മാണവും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കും മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കും പുറമെ ലൈറ്റിംഗ് തൂണുകളും കോൺക്രീറ്റ്, മെറ്റൽ തടസ്സങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചതിനാൽ റോഡ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗതാഗത സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെയാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡ്രൈവർമാർക്ക് സുരക്ഷിത ഒരുക്കുന്നതിനായി ഗ്രൗണ്ട് പെയിൻ്റുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാനിലെ മറ്റ് ഗവർണറേറ്റുകളുമായി വാണിജ്യ, വിനോദസഞ്ചാര, സാമ്പത്തിക മേഖലകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ റോഡിലെ ഗതാഗത സുരക്ഷയും സുഗമമായ ഗതാഗതവും ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ റോഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.