മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ മഹ്ദ വിലായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 183 മില്ലിമീറ്റർ മഴ

മസ്‌കറ്റ്: കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി പല ഗവർണറേറ്റുകളിലും ശക്തമായ മഴ പെയ്തതായി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി (സിഎഎ) അറിയിച്ചു.

കൃഷി, ഫിഷറീസ്, ജലവിഭവ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ (MAFWR) കണക്കനുസരിച്ച്, ഏപ്രിൽ 14 ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഏപ്രിൽ 16 വൈകുന്നേരം 5 വരെ 183 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് മഹ്ദ വിലായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ലിവയിൽ 180 മില്ലീമീറ്ററും, വാദി ബാനി ഖാലിദിന് 159 മില്ലീമീറ്ററും, ബിദിയയും ഷിനാസും 128 മില്ലീമീറ്ററും, സിനാവ്, മുദൈബി, അൽ ഖാബിൽ, ഇബ്ര 126 എംഎം വീതവും, യാങ്കുൾ 116 എംഎം , അൽ അവാബി കാബിൻ 7, അൽ അവാബി 7, വാൽ114 മില്ലീമീറ്റർ മഴയും ഇബ്രിയും ഇസ്‌കിയും 105 എംഎം വീതവും, ഖുരിയാത് 104 എംഎം, സുർ 99 എംഎം, ജാൻ ബാനി ബു ഹസ്സൻ 90 എംഎം, അമേറാത്ത് 86 എംഎം മഴയും ലഭിച്ചതായി MAFWR-ൻ്റെ മഴ നിരീക്ഷണ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അതേസമയം, കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന വാടികൾ മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിൻ്റെ അപകടസാധ്യതകൾ റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് (ആർഒപി) ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. നിലവിൽ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ സുൽത്താനേറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ, എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കാനും സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിക്കാനും ROP ആഹ്വാനം ചെയ്തു.