ടോൾ ഷിപ്പുകൾക്കായുള്ള 2022 ലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കപ്പ് നേടി ഷബാബ് ഒമാൻ II

മസ്‌കറ്റ്: 2022 ലെ ടോൾ ഷിപ്പുകൾക്കായുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കപ്പ് ഷബാബ് ഒമാൻ II നേടി. ഉയരമുള്ള കപ്പലുകൾക്കായുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രണ്ട്‌ഷിപ്പ് കപ്പിൽ ഡെന്മാർക്കിലെ റോയൽ നേവി ഓഫ് ഒമാൻ ഷബാബ് ഒമാൻ രണ്ടാമൻ കിരീടം ചൂടി. ദീർഘദൂര സെയ്‌ലിംഗ് റേസുകളിൽ ഒരു കപ്പൽ നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവാർഡാണ് ഈ നേട്ടം.

ഡെന്മാർക്കിലെ ആൽബോർഗിൽ 2022 ലെ ലോംഗ് സെയിലിംഗ് റേസിന്റെ സമാപന വേളയിൽ ലോംഗ് ദൗ സെയിലിംഗ് റേസിന്റെ ഫലപ്രഖ്യാപന വേളയിലാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.

എല്ലാ പങ്കെടുക്കുന്ന കപ്പൽ ജീവനക്കാർക്കിടയിലും സൗഹൃദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ മികവ് പുലർത്തുന്ന കപ്പലിനാണ് അവാർഡ് നൽകുന്നത്. പങ്കെടുക്കുന്ന കപ്പലുകളുടെ ക്യാപ്റ്റന്മാരും ജോലിക്കാരും ചേർന്നാണ് ഈ അവാർഡിനായി വോട്ടെടുപ്പ് ചെയ്യുന്നത്.

ഈ യാത്രയിൽ ജീവനക്കാർ നടത്തിയ കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായാണ്, 2022 ലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കപ്പ് നേടാനായത്. ഈ വിജയത്തിൽ കപ്പലിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.