ഹോൾമിയം ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യത്തെ പ്രോസ്റ്റെക്ടമി നടത്തി

മസ്‌കറ്റ്: സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാൻസർ കെയർ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിലെ ശസ്ത്രക്രിയാ സംഘം ഹോൾമിയം ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ചികിത്സ നടത്തി.

“ഹോൾമിയം ലേസർ ന്യൂക്ലിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് (HoLEP) ചികിത്സ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം നൽകുന്നു, ഇത് തുറന്ന പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് സമാനമാണ്, പക്ഷേ മുറിവുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. HoLEP നടപടിക്രമത്തിൽ, പ്രോസ്റ്റേറ്റിലൂടെയുള്ള മൂത്രപ്രവാഹം തടയുന്ന ടിഷ്യു നീക്കം ചെയ്യാൻ ഒരു ലേസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു” യൂറോളജി ഓങ്കോളജി കൺസൾട്ടന്റ് ഡോ. ഹിലാൽ അൽ റഷ്ദി പറഞ്ഞു.