മസ്‌കത്ത് ഗവർണറേറ്റിൽ അമിത വേഗതയിൽ വാഹനമോടിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ

മസ്‌കത്ത്: മസ്‌കത്ത് ഗവർണറേറ്റിൽ അമിതവേഗതയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചയാളെ റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് (ആർഒപി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

“വേഗത, അശ്രദ്ധ, പൊതു വിശ്രമം ശല്യപ്പെടുത്തൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്ക് മസ്‌കത്ത് ഗവർണറേറ്റ് പോലീസ് കമാൻഡ് ഒരു വാഹനമോടിക്കുന്നയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയായിവരികയാണ്.” റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് അറിയിച്ചു.