ഒമാനിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി വാദി അൽ ഹജർ

മസ്കത്ത്: ഇബ്രിയിലെ വിലായത്തിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് വാദി അൽ ഹജർ. താഴ്‌വരയിൽ വെള്ളം തിരിച്ചെത്തിയതോടെ, ശക്തമായ ടൂറിസ്റ്റ് പ്രവാഹത്തിന് ഈ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

അൽ ദാഹിറ ഗവർണറേറ്റിലെ ഇബ്രി വിലായത്ത് പർവതനിരകളുടെ മടിത്തട്ടിലാണ് വാദി അൽ ഹജർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഗവർണറേറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. താഴ്‌വരയിലെ വെള്ളം തിരിച്ചെത്തി വാഡി അണക്കെട്ട് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പ്രദേശത്ത് വിനോദസഞ്ചാരം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു, സമൃദ്ധവും ശുദ്ധവുമായ ജലം സന്ദർശകരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വിരുന്നൊരുക്കി.

ഗവർണറേറ്റിലെ വിവിധ വിലായത്തുകളിൽ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നു.

വയലുകൾക്കും കൃഷിയിടങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ട വാദി അൽ ഹജർ, അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അഫ്‌ലാജ് ജലസേചനം നടത്തുന്നു, ഡ്രിസ്, ബാറ്റ്, അൽ ബാന നഗരത്തിലൂടെ എത്തിച്ചേരാം.

ഈ പ്രദേശത്തെ നീരൊഴുക്കുകളും താഴ്‌വരകളും വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും സുൽത്താനേറ്റിലെ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകൾ അടുത്തിടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മഴയ്ക്ക് ശേഷം, മഴയുടെ അഭാവവും പ്രദേശം വരൾച്ചയും കാരണം വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഹ്രസ്വ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ മാറ്റം.