ഒമാൻ സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ 2022-ന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തു

മസ്‌കത്ത്: ഒമാൻ ശാസ്ത്രോത്സവം 2022 ന്റെ പ്രധാന കമ്മിറ്റിയുടെ രണ്ടാം യോഗം ഞായറാഴ്ച നടന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയും ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ മെയിൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ ഡോ. അബ്ദുല്ല ബിൻ ഖമീസ് അംബോസൈദി യോഗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ജനറൽ ദിവാൻ, സർക്കാർ, സ്വകാര്യ, സൈനിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന കമ്മിറ്റിയിലെ നിരവധി അംഗങ്ങൾ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ജനറൽ ദിവാനിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

വിദ്യാഭ്യാസ അണ്ടർസെക്രട്ടറിയുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തോടെയാണ് യോഗം ആരംഭിച്ചത്, ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.

സമ്മേളനത്തിൽ, ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ നടത്തിപ്പിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും കമ്മിറ്റി അവലോകനം ചെയ്തു.

ഒമാൻ സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ അസാധാരണമായ മൂന്നാം പതിപ്പിൽ എത്താൻ കഴിവുള്ള കമ്മിറ്റികളുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം തുടരേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം വിദ്യാഭ്യാസ അണ്ടർസെക്രട്ടറി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ഉത്സവത്തിന്റെ കോണുകൾ, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശാസ്ത്രീയ മത്സരങ്ങൾ, അനുബന്ധ ചർച്ചാ സെഷനുകൾ എന്നിവയും കമ്മിറ്റി അവലോകനം ചെയ്തു.