ഏഷ്യ-അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാര സൂചികയിൽ ഒമാൻ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്

മസ്‌കറ്റ്: ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റ് ജീവിത നിലവാര സൂചികയിൽ ലോകത്ത് എട്ടാം സ്ഥാനവും ഏഷ്യയിലും അറബ് ലോകത്തും ഒന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. നംബിയോയാണ് ഈ റാങ്കിങ്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ആഗോളതലത്തിൽ നെതർലൻഡ്‌സാണ് ഒന്നാമതെത്തിയത്. ഡെന്മാർക്ക്,സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി. അറബ് ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, യുഎഇ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും (ആഗോളതലത്തിൽ 15-ാം സ്ഥാനത്തും), ഖത്തർ (ആഗോളതലത്തിൽ 20-ാം സ്ഥാനവും), സൗദി അറേബ്യ (ആഗോളതലത്തിൽ 32), കുവൈറ്റ് (ആഗോളതലത്തിൽ 49) എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി.
ജീവിതച്ചെലവ്, വാങ്ങൽ ശേഷി, ഭവന താങ്ങാനാവുന്ന വില, മലിനീകരണം, കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്ക്, ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, ട്രാഫിക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മാനദണ്ഡങ്ങൾ നംബിയോയുടെ ജീവിത നിലവാര സൂചിക മാനദണ്ഡമായി എടുത്തിരുന്നു.

നഗരങ്ങളെയും രാജ്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ സംഖ്യാ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന വെബ് പേജുകളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് Numbeo. നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ “ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡക്സ്” പുറപ്പെടുവിക്കുകയും നിർദ്ദിഷ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നഗരങ്ങളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രകടനം അളക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.