മോസ്കോയിലേക്കുള്ള പ്രതിദിന ഫ്ലൈറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒമാൻ എയർ

മസ്‌കറ്റ്: റഷ്യൻ തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോയിലേക്ക് എയർബസ് എ330 വൈഡ് ബോഡി വിമാനം ദിവസവും യാത്ര നടത്തുമെന്ന് ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഒമാൻ എയർ അറിയിച്ചു.

നേരിട്ടുള്ള വിമാനങ്ങൾ പ്രാദേശിക സമയം 15:35 ന് മസ്‌കറ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മോസ്കോയിൽ 20:55 ന് എത്തിച്ചേരും, അതേസമയം ഫ്ലൈറ്റുകൾ പ്രാദേശിക സമയം 23:20 ന് മോസ്കോയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് 06:30 ന് മസ്‌കറ്റിൽ തിരികെയെത്തും.