നോർത്ത് അൽ ബത്തിനയിൽ വാഹനങ്ങൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ

മസ്‌കത്ത്: നോർത്ത് അൽ ബത്തിന ഗവർണറേറ്റിലെ സൊഹാറിലെ വിലായത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് പേരെ റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് (ആർഒപി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവർക്കെതിരായ നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായി ആർഒപി വ്യക്തമാക്കി.