ദോഫാറിൽ മയ ക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച മൂന്ന് പേർ അ റസ്റ്റിൽ

മസ്‌കത്ത്: ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിലേക്ക് വൻതോതിൽ ഖാട്ട് മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച മൂന്ന് കള്ളക്കടത്തുകാരെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റ് പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പോലീസ് വൻതോതിൽ ഖാട്ട് മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് (ROP) പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. അവർക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായും ROP വ്യക്തമാക്കി.